Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Kliknij tutaj, jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat energii z odzysku.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysokie zużycie energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki wypatrują nowatorskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Co to jest dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie źródeł energii, przykładowo poprzez zwiększenie elektryfikacji czy zredukowanie użycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i prądu, lub trigeneracja, podczas której prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalane jest także zimno.

W wielu dziedzinach przemysłu realne jest dodatkowo użycie “czystej energii”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana w trakcie procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu spore oszczędności, a zarazem skutkuje redukcją emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu przemysłu w kolejnych dekadach

W czasach globalnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania ludzkości na ekosystem i wiedzy, iż paliwa kopalne za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tych rozwiązań wiąże się ze dużymi kosztami, jednakże w rezultacie zysk jaki one dają, zupełnie je równoważą. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Natomiast minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na środowisko to już zysk dla każdego człowieka.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10