Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Tania windykacja - więcej o ofercie na flobo.io.

Może być dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Regularne ponawianie prośby o wniesienie opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności na drodze windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności nie zadziała, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła podobną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w wyznaczonym czasie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może skonfigurować własne scenariusze czynności wszczynanych wobec opieszałych klientów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeżeli wypunktowane powyżej działania będą nieefektywne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi też znaczną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]