Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Metoda kasowa. Czytaj więcej na flobo.io.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W takim przypadku fiskus nie interesuje się czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane towary czy też wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w wyznaczonym terminie i w rezultacie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Z uwagi na zdefiniowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego monitorowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia regularnego kontrolowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy stu lub więcej fakturach pilnowanie należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]