Gdzie wykonać badania operatorów?

Potrzebujesz dowiedzieć się, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie odwiedź www.badaniabielsko.pl.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu profesjach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy badany je ma, przeprowadza się specjalne testy. By je wykonać, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu wpływa rodzaj profesji, w której chce działać badany. Odmienne testy przeprowadzane są w przypadku prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania okazują się wykonywane znacznie częściej. Warto zatem napisać parę słów o tym, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje okazują się podczas nich testowane.

Przepisy a badania operatorów

Terminy wykonywania i specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem osób po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwa lata. Powinniśmy jednak pamiętać, że wygląd testów może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, iż niezbędne są dodatkowe testy albo niektóre elementy są w danym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zwykle postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Potem wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]