Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Zajrzyj w to miejsce, jeżeli szukasz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają setki zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, że online łatwo wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko koniecznością, przykładowo gdy musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego więc zależy koszt przekładu?

Czas realizacji, język, stopień skomplikowania tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacimy za translację tekstu wpływ mają wypunktowane poniżej elementy:
1. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (angielski, holenderski) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować się na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy dokument. Translacja opracowań medycznych, prac dyplomowych albo dokumentów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.

Czym odróżnia się przekład poświadczony od tłumaczenia zwykłego?

Wypada wspomnieć, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu albo świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu odrębny numer, jak również zaznacza czy przekład powstał z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w razie potrzeby realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]